Apostille

Alates 01.01.2010.a väljastavad apostilli Eesti Vabariigi avalikele dokumentidele üksnes notarid. Notar ei saa kinnitada apostille´ga enda tõestatud või kinnitatud dokumenti.

Apostill on tunnistus, millega kinnitatakse dokumendile alla kirjutanud isiku pädevust ning mis muudab ühe riigi siseriikliku avaliku dokumendi kasutatavaks välisriigis, mis on ühinenud vastava rahvusvahelise konventsiooniga (ühinenud riikide loetelu saab kontrollida konventsiooni kodulehelt http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41). Avalike dokumentide kasutamiseks riikides, mis ei ole konventsiooniga ühinenud, tuleb dokumendid legaliseerida (legaliseerimise kohta saab täiendavat infot Eesti Vabariigi Välisministeeriumist http://www.vm.ee).

Apostille väljastamiseks tuleb notarile esitada taotlus. Dokument, mille kinnitamist apostille´ga soovitakse, tuleb tuua notaribüroosse või saata postiga. Kinnitada saab üksnes originaaldokumenti või selle ametlikult kinnitatud ärakirja, samuti väljavõtteid ja väljatrükki. Notariaalselt kinnitatud dokumentide koopiate apostillimisel ja originaaldokumendi apostille´ga kinnitamisel on erinevad tagajärjed. Kui dokumendist on tehtud notariaalselt kinnitatud koopia, saab apostille´ga kinnitada üksnes koopia kinnitanud notari pädevust, mitte enam dokumendi originaali väljaandja pädevust. Üldreeglina on aga vaja apostilliga kinnitada siiski dokumendi originaali, et tõendada esmase dokumendi kehtivust ja selle allkirjastaja pädevust.

Korrektse taotluse ja originaaldokumendi esitamisel on apostille reeglina võimalik väljastada sama tööpäeva jooksul, vanemate dokumentide kinnitamine võib veidi kauem aega võtta. Taotluse ja kinnitatava dokumendi võib notaribüroosse esitada igaüks, selleks ei pea olema dokumendiga seotud isik.

Apostille´ga kinnitamise tasu on vastavalt notari tasu seadusele 22,35 eurot, millele lisandub käibemaks ja vajadusel postikulu.

Lisainfot saab ka Notarite Koja kodulehelt http://www.notar.ee/19886.