Ametitegevus

Notari ametitoimingud

 1. Tehingute (s.h lepingute), tahteavalduse ja muude õigusliku tähendusega sündmuste tõestamine;
 2. lihtsamad toimingud kinnitamised (peamiselt allkirjade ja ärakirjade kinnitamine);
 3. pärimismenetluse läbiviimine;
 4. volikirja tõestamine ja kehtetuks kuulutamine;
 5. avaliku dokumendi kohta tunnistuse (apostille’) väljaandmine;
 6. juriidilise isiku taotlusel tema majandusaasta aruande edastamine äriregistri pidajale;
 7. abielu sõlmimise ja lahutamise kinnitamine.
 8. raha, väärtpaberite ning dokumentide hoiule võtmine;
 9. kinnistusregistriosaga ja kinnistustoimikuga tutvumise võimaldamine.

Notari ametiteenused

 1. Tsiviilõigusalane õigusnõustamine väljaspool tõestamistoimingut (see hõlmab ka erinevate dokumendiprojektide koostamist);
 2. enampakkumise, hääletamise, loosimise ja liisuheitmise läbiviimine ning tulemuste tõestamine tõestamisseaduse alusel;
 3. vannutamine ja vande all antava tunnistuse tõestamine tõestamisseaduse alusel;
 4. väljaspool notariaadiseaduse §-s 30 sätestatud ametikohustusi avalduse ja teate edastamine ning tõendi väljaandmine sellise edastamise toimumise või võimatuse kohta tõestamisseaduse alusel;
 5. raha, välja arvatud sularaha, väärtpaberite, dokumentide ja muude esemete hoiule võtmine, kui see ei ole ametitoiming ega sellega kaasnev ametikohustus;
 6. tegutsemine vahekohtunikuna.

Konsultatsioon

Notari poole on võimalik pöörduda ka konsultatsiooni saamiseks tsiviilõigusalastes küsimustes. Sellisel juhul on konsultatsiooni tasu kokkuleppeline ning sõltub õigusliku probleemi keerukusest.

Notari poolt tõestatava tehingu raames ning selle ettevalmistamiseks antav konsultatsiooni tasu sisaldub tõestatava tehingu notari tasus ning selle eest klient täiendavalt tasuma ei pea.

Peamised valdkonnad, millega seoses notar konsultatisoone annab on võlaõigus ehk lepinguõigus, asjaõigus, ühinguõigus, pärimisõigus  ja perekonnaõigus.