Äriregistri asjad

Osaühingu osa võõrandamise lepingutele, osaühingu ja aktsiaseltsi ühinemise ning jagunemise lepingutele, osaühingu ja aktsiaseltsi asutamisotsusele (lepingutele) ning teatud juhtudel aktsiaseltsi ja osaühingu üldkoosoleku otsustele on kehtestatud notariaalse tõestamise vorminõua. Osalejate soovil võib notar tõestada ka tehinguid, millele ei ole küll notariaalset vorminõuet ette nähtud (näiteks osanike kokkulepe), kuid osalejad soovivad, et notar kui õigusteadmistega erapooletu isik tõestaks tehingu, et seeläbi oleks kaitstud kõigi tehinguosaliste huvid ning oleks tagatud, et lepinguosalised mõistsid tehingu tagajärgi.

Notari kaudu on võimalik äriregistrile ja mittetulundusühingute registrile esitada ka kõiki kandeavaldusi juhatuse, kapitali, aadressi, ärinime jms muutmiseks. Soovi korral koostab notaribüroo eraldi tasu eest ametiteenusena ka kandeavalduse lisadokumentide projektid (osanike otsuse ja põhikirja).