Deposiidi kasutamine

Notari deposiidikonto on tehingutega seotud raha (ostuhind, laenusumma jms) hoiustamiseks. Deposiidikontol olevad vahendid ei kuulu notarile (s.h ei kuulu notari pärandvara ega pankrotivara hulka).

Isik, kelle kontolt raha notari deposiiti kanti, peab notariaalakti tõestamisel osalema või tegema notariaalselt kinnitatud hoiustamisavalduse. Kuni hoiustaja ei ole teinud avaldust hoisutatud raha kasutamise kohta, kuulub hoiustatud raha isikule, kelle kontolt see notari deposiiti kanti.