Kinnisvara tehingud ja muud lepingud

Notar tõestab eeskätt lepinguid, millele on seaduses sätestatud notariaalselt tõestatud vorminõue s.h kinnistuga (korteriomand, kinnisasi) tehtavaid tehinguid (näiteks müük, kinge, hüpoteegi seadmine, servituutidega koormamine), abieluvaralepingud ja osa müügilepingud.

Osalejate soovil võib notar tõestada ka kõiki muid lepinguid, millele ei ole seadusega kohustuslikku notariaalselt tõestatud vorminõuet ette nähtud (näiteks laenulepingud, kompromisslepingud, osanike vahelised kokkulepped, töövõtulepingud jms).