Konsultatsioon

Notari poole on võimalik pöörduda ka konsultatsiooni saamiseks tsiviilõigusalastes küsimustes. Sellisel juhul on konsultatsiooni tasu kokkuleppeline ning sõltub õigusliku probleemi keerukusest.

Notari poolt tõestatava tehingu raames ning selle ettevalmistamiseks antav konsultatsiooni tasu sisaldub tõestatava tehingu notari tasus ning selle eest klient täiendavalt tasuma ei pea.

Peamised valdkonnad, millega seoses notar konsultatisoone annab on võlaõigus ehk lepinguõigus, asjaõigus, ühinguõigus, pärimisõigus  ja perekonnaõigus.